data - Beneficiarii concediului si indemnizatiei de boala


Desi reglementat in cadrul O.U.G. nr. 158/2005, aprobata prin Legea nr. 399/2006, modificata si completata prin denumirea celor doua componente concediul (componenta nepatrimoniala), respectiv indemnizatia (componenta patrimoniala) aspectele privind concediul medical pot genera si situatii in care cele doua elemente sa fie scindate.

Astfel angajatorul poate fi in prezenta unui certificat medical eliberat de medicul competent, potrivit legii, care nu poate fi pus in plata datorita neindeplinirii conditiilor de stagiu de cotizare cerute de lege.

Beneficiaza de concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca asiguratii care, in ultimele 12 luni anterioare lunii de acordare a concediului medical inscrise in certificatul de concediu medical, au un stagiu de cotizare de cel putin o luna sau perioade asimilate potrivit legii.

Pentru a veni in intampinarea asiguratilor pentru care perioadele ce se iau in calcul pentru acordarea dreptului nu au continuitate, legiuitorul da posibilitatea folosirii oricarei luni de stagiu de cotizare, in ultimele 12 luni anterioare lunii de acordare a concediului medical. Aceasta dispozitie vine in ajutorul persoanelor care au intrerupt calitatea de asigurat o perioada, au beneficiat de concediu fara salariu sau au avut absente nemotivate.

Ce se intampla in situatia in care un salariat nu indeplineste conditia privind stagiul de cotizare de o luna in ultimele 12 anterioare lunii de acordare a concediului medical?

Exemplu

F.P., absolvent de liceu in data de 09.07.2006, se incadreaza in munca la data de 20.10.2006. Dupa perioada de 13 zile de activitate in munca, intervine o incapacitate temporara de munca cauzata de boala obisnuita, salariatul prezentand un certificat medical eliberat de medicul de familie.

Angajatorul ia act de starea de sanatate certificata medical si constata ca salariatul, desi este bolnav, nu indeplineste conditiile de stagiu de cotizare pentru a beneficia de dreptul de asigurari sociale prevazut de art. 2 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 158/2005, aprobata prin Legea nr. 399/2006.

Acest drept are doua componente: concediul si indemnizatia aferenta. |ntrebarea care se pune, firesc, este legata de posibilitatea scindarii celor doua drepturi. Poate salariatul sa beneficieze de
concediu medical fara a beneficia de indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca?

Raspunsul oficial in acest caz a fost in sensul neacordarii atat a indemnizatiei, cat si a concediului, absenta salariatului de la locul de munca considerandu-se ca fiind motivata medical. Evident, absenta motivata nu ar putea atrage sanctionarea disciplinara a salariatului.

Fata de aceasta solutie avem unele rezerve pentru ca:

1) absentele motivate trebuie reglementate obligatoriu de catre angajator prin regulament intern, iar practica nu a confirmat prezenta unor asemenea prevederi ale regulamentelor interne;

2) absentele motivate presupun lipsa neculpabila a prestarii muncii, respectiv a platii salariului, dar situatia nu a fost reglementata in capitolul din Codul muncii referitor la suspendarea contractului individual de munca;

3) absentele motivate in acest caz nu pot fi asimilate concediului fara salariu intrucat nu sunt rodul unei manifestari de vointa a partilor, ci rezultatul bolii salariatului.

SFATUL NOSTRU

Va sfatuim sa luati in evidenta certificatul medical prezentat de salariat si sa considerati ca in aceasta perioada el beneficiaza de concediu pentru incapacitate temporara de munca, fara a avea
dreptul si la indemnizatia aferenta. |n masura in care prin contract individual sau colectiv de munca ati negociat mentinerea pe aceasta perioada si a altor drepturi, ele pot fi acordate in continuare, conform art. 49 alin. (3) din Codul muncii.

Incapacitatea temporara de munca poate fi determinata de o boala obisnuita sau de un accident in afara muncii, de o boala profesionala sau de un accident de munca.

Vor putea beneficia de concediu pentru incapacitate temporara de munca, conform O.U.G. nr. 158/2005, aprobata prin Legea nr. 399/2006, modificata si completata, si Legii nr. 346/2002, urmatoarele persoane, care au calitatea de asigurati pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate:

1) Salariatii si asimilatii acestora:

persoanele care desfasoara activitate in baza unui contract individual de
munca;
functionarii publici;
persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatilor executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului asimilati salariatilor;
membrii cooperatori asimilati salariatilor.

2) Alte persoane ocupate precum:

asociatul unic, asociati, comanditari sau actionari;
administratorii sau managerii care au incheiat contract de administrare sau de
management;
membrii ai asociatiei familiale;
persoanele autorizate sa desfasoare activitati independente.

Aceste categorii de persoane pot beneficia de concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca atat in baza O.U.G. nr. 158/2005, aprobata prin facultativ Legea nr. 399/2006, modificata si completata, cat si a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale.

Asigurarea in aceste cazuri prezinta avantajul ca antreneaza suportarea din bugetele de asigurari sociale inca din prima zi de incapacitate temporara de munca a unor sume cu titlu de venituri de inlocuire a celor pe care le realizau in baza activitatii directe.

Din punct de vedere procedural, pentru a putea beneficia de acest drept de asigurari sociale in cele doua sisteme de asigurare, acestia trebuie sa parcurga anumiti pasi.

Astfel, pentru acordarea concediului si indemnizatiei de boala in baza O.U.G. nr. 158/2005, aprobata prin Legea nr. 399/2006, modificata si completata, acestia au obligatia de a depune declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii. Asa cum rezulta din prevederile normelor de aplicare a ordonantei mentionate, depunerea declaratiei, ca si retragerea acesteia genereaza caracterul facultativ al acestei asigurari pentru aceasta categorie de persoane, chiar daca actul normativ nu face referire in mod expres la acest caracter.

In ceea ce priveste asigurarea facultativa pentru accidente de munca si boli profesionale care genereaza plata indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, aceasta se bucura de o reglementare expresa, iar instrumentul procedural utilizat este contractul individual de asigurare.

Alaturi de categoriile de asigurati precizate mai sus, pot deveni asigurati pentru accidente de munca si boli profesionale si pot beneficia de concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca:

- persoane angajate in institutii internationale;
- proprietarii de bunuri si/sau arendasi de suprafete agricole si forestiere;
- membrii ai societatilor agricole sau ai altor forme de asociere in agricultura;
- persoane care desfasoara activitati agricole in gospodarii individuale sau activitati private in -domeniul forestier.

3) Somerii

Somerii care beneficiaza de drepturi banesti din bugetul asigurarilor pentru somaj se bucura de asigurare de boala in baza O.U.G. nr. 158/2005, aprobata prin Legea nr. 399/2006, modificata si completata, agentia pentru ocuparea fortei de munca fiind asimilata angajatorului. Din aceasta pozitie, ea are obligatia de a depune declaratia privind obligatiile de plata.

In cazul Legii nr. 346/2002, asigurarea se activeaza numai pe durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate in conformitate cu prevederile legislatiei asigurarilor pentru somaj, intrucat riscul asigurat este legat de prestarea unei activitati asociate studiului.

4) Pensionarii care au raporturi de munca sau de serviciu sunt membri cooperatori sau isi desfasoara activitatea in cadrul autoritatilor executive, legislative, judecatoresti beneficiaza, de asemenea, de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca.

Simplul fapt ca pensionarul beneficiaza deja de un drept de asigurari sociale (pensia) nu inlatura posibilitatea de a beneficia si de celelalte drepturi de asigurari sociale daca indeplineste conditiile de acordare, intrucat reluandu-si calitatea de asigurat dupa pensionare, el contribuie in continuare.

Exemplu: pensionarii pentru limita de varsta, pensionarii de invaliditate gradul III, pensionari anticipat a caror pensie este suspendata.

De drepturile reglementate de O.U.G. nr. 158/2005, aprobata prin Legea nr. 399/2006, modificata si completata, pot beneficia pensionarii de invaliditate gradul III si pensionarii nevazatori care detin calitatea de:

membru in asociatiile familiale;
desfasoara activitati independente

Sursa: legislatiamuncii.ro


Adauga la favorite sau la principalele retele de socializare :

Alte articole din categoria utile care s-ar putea sa te intereseze :
data Salariul minim de incadrare pentru un fochist
data Perioada in care salariatul se afla in concediu fara plata pentru studii constituie vechime in munca
data Normele de munca
data Certificatul medical
data Plata comisioanelor catre ITM
data Concedierea disciplinara
data Pensia militara si cumulul de functii
data Plata salariului in moneda nationala
data Contestatia unei sanctiuni avertisment scris
data Informarea candidatului cu privire la elementele contractului de munca