data - Normele de munca
Ce trebuie sa trecem la normele de munca? Acestea constituie anexa la contractul colectiv de munca? Cum trebuie sa procedam?

Raspuns:

In mare, normarea muncii reprezinta o operaţiune de corelare a aşteptarilor angajatorului privind cantitatea şi calitatea muncii ce trebuie depusa de angajator in raport cu posibilitaţile fizice, psihice şi profesionale ale personalului incadrat.
In ceea ce priveşte o modalitatea de definire legala, care sa faca şi obiectul unei reglementari in contractul colectiv de munca, apreciem ca este recomandabil sa utilizaţi prevederile art. 126 din Codul muncii.

Astfel norma de munca exprima cantitatea de munca necesara pentru efectuarea operaţiunilor sau lucrarilor de catre o persoana cu calificare corespunzatoare, care lucreaza cu intensitate normala, in condiţiile unor procese tehnologice şi de munca determinate.
Normarea muncii se aplica tuturor categoriilor de salariaţi.

In funcţie de caracteristicile procesului de producţie se pot stabili
- norme de timp (spre exemplu pentru birouri)
- norme de producţie (pentru personalul productiv)
- norme de personal.

In stabilirea normei de munca veţi ţine cont de urmatorii parametrii:

- timpul productive (negociat contractul in limitele premise de lege);
- timpul pentru intreruperi impuse de desfaşurarea procesului tehnologic ( in funcţie de caracteristicile operaţiunilor desfaşurate, a mijloacelor tehnice utilizate, a corelarii diverselor operaţiunii);
- timpul pentru pauze legale in cadrul programului de munca (pauza de masa, pauze recomandate la numite intervale de activitate pentru asigurarea refacerii fizice/psihice-intelectuale, atāt sub aspect calitativ cāt şi al sanataţii şi securitaţii in munca).

In ceea ce priveşte modalitatea de reglementare a normelor de munca, urmeaza sa ţineţi cont de numarul de salariaţi ai unitaţii dvs. in masura in care aveţi incadraţi cel puţin 21 de salariaţi aveţi obligaţia iniţierii negocierii CCM la nivel de unitate. in masura in care negocierile se finalizeaza cu incheierea acestui document, al va conţine Anexa privind normele de munca.

In reglementarea normelor proprii de munca, corespuzator specificului activitaţilor din unitate veţi ţine cont şi de prevederile CCM la nivel superior (CCM la nivel de ramura, respective CCM la nivel naţional), neputānd sa reglementaţi drepturi la nivel inferior celor stipulate la acele nivele. Cu alte cuvinte cele doua tipuri de contracte sunt doar punctul de plecare pentru reglementarile la nivel de unitate.

Sursa: legislatiamuncii.ro

Adauga la favorite sau la principalele retele de socializare :

Alte articole din categoria utile care s-ar putea sa te intereseze :
data Salariul minim de incadrare pentru un fochist
data Perioada in care salariatul se afla in concediu fara plata pentru studii constituie vechime in munca
data Certificatul medical
data Plata comisioanelor catre ITM
data Concedierea disciplinara
data Pensia militara si cumulul de functii
data Plata salariului in moneda nationala
data Contestatia unei sanctiuni avertisment scris
data Beneficiarii concediului si indemnizatiei de boala
data Informarea candidatului cu privire la elementele contractului de munca