data - Perioada in care salariatul se afla in concediu fara plata pentru studii constituie vechime in munca

Perioada in care salariatul se afla in concediu fara plata pentru studii constituie vechime in munca?

Raspuns:

In practica se pot intalni doua situatii:

1. Salariatul solicita acordarea concediului fara plata pentru studii in baza art. 148 din Codul muncii. In acest caz, el inainteaza angajatorului o cerere prin care solicita suspendarea contractului individual de munca. Cererea constitue o oferta, iar angajatorul o poate accepta sau nu. In cazul in care angajatorul accepta oferta salariatului, contractul individual de se suspenda prin acordul partilor, in baza art. 54 din Codul muncii.
In aceasta situatie concediul fara plata pentru studii nu constituie vechime in munca.

2. Daca salariatul inainteaza angajatorului o cerere de concediu fara plata pentru formare profesionala pentru perioada in care efectueaza un stagiu de formare profesionala din initiativa sa, angajatorul este obligat sa accepte cererea acestuia.

Cererea de concediu fara plata pentru formare profesionala trebuie sa fie inaintata angajatorului cu cel putin o luna inainte de efectuarea acestuia si trebuie sa precizeze data de incepere a stagiului de formare profesionala, domeniul si durata acestuia, precum si denumirea institutiei de formare profesionala.

Cu titlu de exceptie, angajatorul poate respinge solicitatrea salariatului numai acordul sindicatului sau, dupa caz, cu acordul reprezentantilor salariatilor si numai daca absenta salariatului ar prejudicial grav desfasurarea activitatii.

Efectuarea concediului fara plata pentru formare profesionala se poate realiza si fractionat in cursul unui an calendaristic, pentru sustinerea examenelor de absolvire a unor forme de invatamant sau pentru sustinerea examenelor de promovare in anul urmator in cadrul institutiilor de invatamant superior.

Perioada in care salariatul a beneficiat de concediu fara plata pentru formare profesionala constitue vechime in munca (art. 153 din Codul muncii).

Salariatii au dreptul la 30 de zile concediu fara plata, acordat o singura data, pentru pregatirea si sustinerea lucrarii de diploma in invatamantul superior. Acest concediu se poate acorda si fractionat, la cererea salariatului (art. 61 alin. (2) din CCMUNN pe anii 2007-2010).

Sursa: legislatiamuncii.roAdauga la favorite sau la principalele retele de socializare :

Alte articole din categoria utile care s-ar putea sa te intereseze :
data Salariul minim de incadrare pentru un fochist
data Normele de munca
data Certificatul medical
data Plata comisioanelor catre ITM
data Concedierea disciplinara
data Pensia militara si cumulul de functii
data Plata salariului in moneda nationala
data Contestatia unei sanctiuni avertisment scris
data Beneficiarii concediului si indemnizatiei de boala
data Informarea candidatului cu privire la elementele contractului de munca