data - Despre conturi
Un cont reprezinta simbolul (codul) prin care este reprezentata o anumita categorie de bunuri , cheltuieli, venituri etc.
Contabilitatea in Rom?nia se conduce pe baza unui plan de conturi legiferat prin Legea contabilitatii nr. 82/1991.
Planul de conturi reprezinta un tabel cu toate conturile folosite in tara noastra, grupate dupa functia acestora, insotite de denumirea contului respectiv.
Conturile sunt reprezentate prin simboluri numerice, de ex. 1011, 1012, 455, 5311 etc.
Folosirea conturilor inscrise in planul de conturi este obligatorie pentru toate unitatile patrimoniale din Rom?nia, astfel ca un anumit cont de la o unitate patrimoniala oarecare reprezinta acelasi lucru cu acel cont folosit de o alta unitate patrimoniala, de exemplu contul 5311 reprezinta "Casa" in orice unitate patrimoniala din Rom?nia.
Conturile pot fi sintetice de gradul 1, sintetice de gradul 2 si analitice de diferite grade, in functie de nevoile unitatii patrimoniale.
Conturile sintetice de gradul 1 sunt reprezentate prin 3 cifre, conturile sintetice de gradul 2 sunt reprezentate prin 4 cifre.
Conturile sintetice de gradul 1 si 2 sunt inscrise in planul de conturi iar conturile analitice indiferent de gradul acestora sunt definite de catre unitatile patrimoniale in functie de nevoile acestora, acestea put?nd fi diferite de la o societate comerciala la alta.
Conturile sintetice fiind inscrise in planul de conturi, folosirea acestora este obligatorie pentru toate unitatile patrimoniale din Rom?nia.
Nu orice cont sintetic de gradul 1 este defalcat in conturi sintetice de gradul 2.
Exemple:
Contul 401 - "Furnizori" este un cont sintetic de gradul 1.
Contul 512 - "Conturi curente la banci" este un cont sintetic de gradul 1
Acesta este defalcat in conturi sintetice de gradul 2 astfel:
Contul 5121 - "Conturi curente la banci in lei" este un cont sintetic de gradul 2
Contul 5124 - "Conturi curente la banci in devize" este tot un cont sintetic de gradul 2
Dupa cum se observa legiuitorul a considerat necesara detalierea contului 512 in doua subconturi (sintetice de gradul 2) pentru ca sa se poata constata c?t din suma existenta in banca reprezinta lei si cit reprezinta valuta.
ATENTIE !
In cazul existentei unuia sau mai multe conturi sintetice de gradul 2 toate operatiunile sunt facute pe aceste conturi si nu pe sinteticul de gradul 1.
Operatiunile din sinteticele de gradul 2 sunt adunate si totalul acestora este inscris in sinteticul de gradul 1.
Exemplu:
Am in banca 1310000 lei, din care 610000 lei in devize, nu conteaza din care, si 700000 lei.
Contabil, toata povestea arata cam asa:
512 - 1310000 lei (reprezent?nd suma in lei la care se adauga echivalentul in lei a devizelor)
din care:
5121 - 700000 (lei)
5124 - 610000 (devize)
Deoarece contul 512 este defalcat in 2 conturi sintetice de gradul 2, operatiuniile contabile vor fi facute pe aceste conturi (5121 si 5124) si nu pe sinteticul de gradul 1 (512)
Daca o unitate patrimoniala simte nevoia sa isi defalce contul la banci ( in principiu orice cont poate fi defalcat pe analitice, daca nevoile unitatii patrimoniale o cer ) in devize distinct pe valute, se pot folosi conturile analitice.
Presupunem ca in contul meu in devize din banca (contul 5124) am 10 Euro, la cursul de 35000 lei/EUR, 10 USD la cursul de 26000 lei si restul de 700000 in lei.
Ca sa inscriu detaliat chestia asta am sa-mi creez doua conturi analitice, la care eu le spun "01 - Conturi in USD" si "02 - Conturi in EUR" (nu exista restrictii in privinta analiticelor, pot sa le numesc si sa le simbolizez cum doresc).
Rezulta urmatoarele:
512 "Conturi curente la banci" - 1310000 (toti banii pe care ii am in banca,
indiferent de moneda)
din care:
5121 "Conturi la banci in lei" - 700000 (suma in lei existenta in banca)
5124. "Conturi la banci in devize" - 610000 (suma totala in valuta existenta in banca)
din care:
5124.01 "Conturi in EURO" - 350000 (suma in EURO)
5124.02 "Conturi in USD" - 260000 (suma in USD)
Si in cazul analiticelor, daca acestea exista, operatiunile contabile nu se mai fac pe sintetice ci pe analitice, acestea se aduna si totalul acestora se inscrie in contul sintetic de gradul 2 (daca acesta exista) sau de gradul 1, daca nu exista sintetic de gradul 2.
Isteria poate merge si mai departe, deoarece este posibil sa am conturi la mai multe banci si vreau ca in contabilitate sumele existente in aceste banci sa fie evidentiate distinct pentru fiecare banca. In acest caz imi pot crea analitice de gradul 2 (sau subanalitice, cu toate ca expresia folosita este cam aiurea pentru ca in cazul analiticelor de gradul 3 acestea ar fi numite sub-subanalitice si asa mai departe), care se cumuleaza in analiticul de gradul 1, care se cumuleaza in sinteticul de gradul 2 (daca acesta exista), care se cumuleaza in sinteticul de gradul 1.
Povestea de mai sus, in cazul analiticelor de gradul 2 arata cam asa (presupunem ca am conturi in EURO la doua banci, Banca Tiriac -3 EURO, respectiv 105000 lei (analitic de gradul 2 "01") si Banca Romana de Dezvoltare -7 EURO, respectiv 245000 lei (analitic de gradul 2 "02"):
512 - 1310000 (total bani in banca)
din care:
5121 - 700000 (lei la banca)
5124 - 610000 (valuta la banca)
din care:
5124.01 - 260000 (USD)
5124.02 - 350000 (EUR)
din care:
5124.02.01 - 105000 (Suma in EURO de la Tiriac)
5124.02.02 - 245000 (suma in EURO de la BRD)
Se observa ca este importanta at?t valoarea analiticului, c?t si pozitia in care acesta este asezat in cadrul contului. In exemplul de mai sus, simbolul ?02? daca este asezat imediat dupa contul sintetic, respectiv dupa primul punct, inseamna EUR, iar daca este asezat dupa analiticul de gradul 1, respectiv dupa al doilea punct reprezinta banca, adica BRD. La fel, simbolul ?01? poate reprezenta moneda in care este deschis contul (USD) c?t si banca (Tiriac) in functie de pozitia in care se gaseste in cadrul contului.
Intotdeauna, in documentele contabile, acolo unde este nevoie, ordinea de inscriere a conturilor este urmatoarea:
- Cont sintetic de gradul 1
- Cont sintetic de gradul 2
- Cont analitic de gradul 1
- Cont analitic de gradul 2
- Cont analitic de gradul 3, si asa mai departe
DESPRE RULAJE, SOLDURI, DEBIT SI CREDIT
In contabilitate, circulatia valorilor de la sursa la destinatie se numeste rulaj.
Sursa valorii, adica de unde vine valoarea, este denumita credit, iar destinatia valorii (adica unde merge) se numeste debit.
In documentele contabile, creditul (sursa valorii) este inscris in partea dreapta iar debitul (deci destinatia valorii) este inscris in partea st?nga.
Deci, valorile circula de la dreapta spre st?nga (de tinut minte pentru apropiatele alegeri).
Valorile care exista la un moment dat intr-un cont se numesc sold.
Exemple:
Presupunem ca am in casierie suma de 100000 lei (deci am un sold de 100000 lei) si am cumparat un bun oarecare, sa spunem un top de h?rtie de xerox, in valoare de 50000 lei, de la un furnizor, si am depozitat-o in magazia firmei.
Sa analizam cum circula valoarea de 50 000 de lei, reprezentata de hartie:
De unde a venit valoarea reprezentata de hartie ? De la furnizor. Deoarece de acolo vine si pentru ca valorile circula de la dreapta spre stanga, inseamna ca furnizorul va fi inscris in partea dreapta.
Unde merge hartia ? Merge in magazia de materii prime. Deci inscriem contul de materii prime in stanga.
Caut in planul de conturi contul pentru ?Furnizori? si descopar ca este ?401?. Il scriu in partea dreapta.
Caut si contul pentru ?Materii prime? , aflu ca este ?301? si il inscriu in partea st?nga, dupa care in dreptul conturilor inscriu valoarea bunurilor cumparate.
Rezulta urmatoarea formula contabila:
301 = 401 = 50000
Pasul urmator, platim furnizorului din casa 50000 lei pentru hartia achizitionata:
Cum merg banii: Pleaca din casa, deci casa va fi in partea dreapta. Ajung la furnizor, deci furnizorul va fi inscris in partea stanga.
Caut in planul de conturi ?Casa? si gasesc contul ?5311?
Deci:
401 = 5311 = 50000
Rulajul (adica suma valorilor care au trecut prin debitul sau creditul unui cont) corespondent contului debitor de numeste rulaj debitor al contului respectiv iar rulajul corespondent contului creditor se numeste rulaj creditor al contului respectiv.
Daca analizam formulele contabile de mai sus, observam ca, contul 401 are un rulaj creditor de 50000 lei (asta inseamna ca totalul valorilor cumparate de la furnizori in perioada la care se refera cele doua formule contabile este de 50000 lei), tot contul 401 are un rulaj debitor de 50000 lei (ceea ce inseamna ca in perioada respectiva am achitat furnizorilor suma de 50000 lei, nu conteaza sub ce forma), contul 301 are un rulaj debitor de 50000 lei (inseamna ca in perioada respectiva in magazia de materii prime mi-au intrat bunuri in valoare de 50000 lei) iar casa are un rulaj creditor de 50000 lei, ceea ce inseamna ca am platit cu numerar din casieria firmei suma de 50000 lei.
Soldul unui cont se obtine adaug?nd la soldul initial (deci soldul dinaintea perioadei la care ne referim) rulajul debitor (ceea ce intra in cont in perioada respectiva) si se scade rulajul creditor (ceea ce iese din cont).
Daca rezultatul va fi pozitiv, soldul va fi sold debitor.
Daca rezultatul va fi negativ se va numi sold creditor.
Soldurile debitoare de inscriu pe o coloana, intotdeauna in partea st?nga, iar valoarea absoluta (deci valoarea negativa inmultita cu ?1) a soldului creditor se inscrie pe alta coloana (in dreapta).
Niciodata soldul unui cont nu poate fi si debitor si creditor in acelasi timp.
Niciodata conturile nu pot avea solduri negative ci doar solduri debitoare sau solduri creditoare.
Sold debitor inseamna ca am valoarea simbolizata prin contul respectiv iar soldul creditor inseamna ca am de dat valoarea simbolizata prin contul respectiv.
Sa analizam soldurile si rulajele conturilor din exemplul de mai sus. Pentru acest lucru vom folosi niste chestii pe care contabilii mai in varsta le numesc ?T?-uri, iar contabili mai tineri nu le numesc nicicum pentru ca oricum contabilitatea o face calculatorul:
Contul 401 FURNIZORI
DEBIT
50000
CREDIT
50000
Cumparare hartie
Plata furnizorului din casa
50000
50000
TOTAL RULAJE
Contul 401- Furnizori, nu are sold initial, are rulaj creditor de 50000 lei si are rulaj debitor de 50000 lei. Asta inseamna ca am cumparat marfa de 50000 lei de la furnizor, am platit furnizorului 50000 lei. Soldul contului va fi 0 lei (0+50000-50000), deci nu mai am nimic de platit furnizorului si nici nu i-am platit in plus.
CONTUL 301 MATERII PRIME
DEBIT
CREDIT
50000
Cumparare hartie
50000
TOTAL RULAJE
Contul 301 ? Materii prime, nu are sold la inceputul perioadei si are un rulaj debitor de 50000 lei, deci la sf?rsitul perioadei va avea un sold debitor de 50000 lei (0+50000-0), insemn?nd ca in magazia firmei am materii prime in valoare de 50000 lei.
CONTUL 5311 CASA
DEBIT
CREDIT
100000
Sold initial
50000
Plata furnizori
Contul 5311 ? Casa, are un sold initial de 100000 lei, are un rulaj creditor de 50000 lei si nu are rulaj debitor, rezult?nd un sold debitor de 50000 lei (100000+0-50000), deci mai am 50000 lei in casieria firmei.
Observati ca de fapt toata operatiunea se poate reduce la faptul ca imi iese din casa valoarea de 50000 lei si in final aceasta valoare se regaseste in contul de materii prime.
Deci, valoarea ce a iesit din patrimoniu sub forma de bani a intrat sub o alta forma in patrimoniu (sub forma de hartie), neexist?nd nici o diferenta in valoarea totala a patrimoniului.
Daca adunam rulajele debitoare si ale tuturor conturilor implicate in cele doua formule contabile si adunam si rulajele creditoare observam ca cele doua totaluri sunt egale.
Acesta este un principiu fundamental al contabilitatii,
totalul debitelor este intotdeauna egal cu totalul creditelor, at?t la solduri initiale, c?t si la rulaje si la solduri,
sau
ceea ce am primit este egal cu ce am dat
si
activul (ceea ce am) este egal cu pasivul (ceea ce am de dat).
Poate pare o chestie ciudata, dar veti vedea mai t?rziu ca este exact asa.
Dupa cum ati observat, toate valorile implicate in contabilitate se inscriu in c?te doua coloane, fie ca este vorba de rulaje, fie ca este vorba de solduri, iar totalurile coloanelor trebuie sa fie riguros egale doua c?te doua.
Acest sistem de contabilitate, in care valorile pentru debit si valorile pentru credit se inscriu in coloane separate se numeste contabilitate in dubla partida.


Adauga la favorite sau la principalele retele de socializare :

Alte articole din categoria utile care s-ar putea sa te intereseze :
data Perioada in care salariatul se afla in concediu fara plata pentru studii constituie vechime in munca
data Normele de munca
data Certificatul medical
data Plata comisioanelor catre ITM
data Concedierea disciplinara
data Pensia militara si cumulul de functii
data Plata salariului in moneda nationala
data Contestatia unei sanctiuni avertisment scris
data Beneficiarii concediului si indemnizatiei de boala