data - Aplicarea metodei punerii in echivalenta16. Multe din procedurile adecvate pentru aplicarea metodei punerii în echivalenta sunt similare procedurilor de consolidare definite în IAS 27, Situatii financiare consolidate si contabilitatea investitiilor în filiale. Mai mult, conceptele largi care stau la baza procedurilor de consolidare folosite la dobândirea unei filiale sunt adoptate la achizitia unei investitii într-o întreprindere asociata.


17. O investitie într-o întreprindere asociata este contabilizata pe baza metodei punerii în echivalenta de la data la care întreprinderea cade sub incidenta definitiei întreprinderii asociate. O data cu achizitia investitiei, orice diferenta (pozitiva sau negativa) între costul achizitiei si partea investitorului din valorile juste ale activelor nete identificabile ale întreprinderii asociate este contabilizata în conformitate cu IAS 22, Combinari de întreprinderi. Sunt facute ajustari adecvate ale partii investitorului din profiturile sau pierderile dupa achizitie pentru a contabiliza:

(a) amortizarea activelor amortizabile, bazata pe valorile lor juste;

(b) amortizarea diferentei dintre costul investitiei si partea investitorului din valorile reale ale activelor nete identificabile.


18. Cele mai recente situatii financiare disponibile ale întreprinderii asociate sunt folosite de investitor în aplicarea metodei punerii în echivalenta; ele sunt, de obicei, întocmite pentru aceeasi data ca si situatiile financiare ale investitorului. Când datele de raportare ale investitorului si întreprinderii asociate sunt diferite, întreprinderea asociata întocmeste adesea pentru uzul investitorului situatii pentru aceeasi data, ca aceea a situatiilor financiare ale investitorului. Când nu este posibil acest lucru, pot fi folosite situatii financiare întocmite pentru o data de raportare diferita. Principiul consecventei dicteaza ca lungimea perioadelor de raportare si orice alta diferenta între datele de raportare sa fie consecvente de la perioada la alta.


19. Atunci când sunt folosite situatii financiare cu o data de raportare diferita, ajustarile sunt facute pentru efectele oricaror evenimente semnificative sau tranzactii între investitor si întreprinderea asociata, care se petrec între data situatiilor financiare ale întreprinderii asociate si data situatiilor financiare ale investitorului.


20. Situatiile financiare ale investitorului sunt întocmite de obicei folosind politici contabile uniforme pentru tranzactii asemanatoare si evenimente în circumstante asemanatoare. În multe cazuri, daca o întreprindere asociata foloseste alte politici contabile decât cele adoptate de investitor pentru tranzactii asemanatoare si evenimente în circumstante asemanatoare, sunt facute ajustari adecvate situatiilor financiare ale întreprinderii asociate când acestea sunt folosite de investitor în aplicarea metodei de punere în echivalenta. Daca nu este posibil ca astfel de corectii sa fie calculate, faptul este relevat în majoritatea cazurilor.


21. Daca o întreprindere asociata are actiuni preferentiale cumulative emise, detinute de altii, investitorul calculeaza partea lui de profit sau pierdere dupa ajustarea referitoare la dividendele preferentiale, indiferent daca dividendele au fost sau nu declarate.


22. Daca prin metoda punerii în echivalenta, partea din pierderea întreprinderii asociate a unui investitor egaleaza sau depaseste valoarea contabila a unei investitii, investitorul de regula întrerupe includerea partii lui din pierderile ulterioare. Investitia este raportata la valoare zero. Pierderi suplimentare sunt prevazute în masura în care investitorul are obligatii contractate sau plati efectuate în numele întreprinderii asociate pentru a onora obligatiile acesteia, pe care investitorul le-a garantat sau pentru care s-a angajat. Daca întreprinderea asociata raporteaza ulterior profituri, investitorul reia includerea partii Iui din profiturile respective doar dupa ce partea lui din profituri egaleaza partea din pierderile nete nerecunoscute .

 Adauga la favorite sau la principalele retele de socializare :

Alte articole din categoria ceccar_legislatie_contabilitate care s-ar putea sa te intereseze :
data Anexa D - Prezentari Exemple
data Anexa C - Recunoasterea exemple
data Anexa B - Arborele decizional
data Anexa A - Tabele Provizioane, datorii si active
data Data intrarii in vigoare
data Prevederi tranzitorii
data Prezentarea informatiilor
data Restructurare
data Contracte oneroase
data Aplicarea regulilor de recunoastere si evaluare - Pierderi viitoare din exploatare