data - Contracte oneroase

66. Daca o întreprindere are un contract oneros, obligatia contractuala curenta trebuie înregistrata si evaluata ca un provizion.


67. Multe contracte (de exemplu, unele ordine de cumparare) pot fi anulate fara plata unor penalizari si, prin urmare, nu constituie o obligatie. Alte contracte stabilesc atât drepturi, cât si obligatii pentru fiecare parte contractanta. In situatia în care anumite evenimente transforma asemenea contractanta, în situatia în care anumite evenimente transforma asemenea contracte în contracte oneroase, acestea se înscriu sub incidenta prezentului Standard si exista o datorie care trebuie recunoscuta. Contractele executorii care nu sunt oneroase nu se înscriu în scopul prezentului Standard.


68. Prezentul Standard defineste un contract oneros ca fiind acel contract în care costurile inevitabile implicate în stingerea obligatiilor asumate prin contract depasesc beneficiile economice estimate a fi obtinute în conditiile contractului. Costurile inevitabile ale unui contract reflecta cel putin costul net aferent renuntarii la contract care este minimul dintre costul îndeplinirii contractului si orice compensatie sau penalitate generate de neîndeplinirea contractului.


69. Înainte de a stabili un provizion pentru un contract oneros, o întreprindere recunoaste orice pierdere din deprecierea activelor desemnate prin contract (a se vedea IAS 36,Deprecierea activelor)

 Adauga la favorite sau la principalele retele de socializare :

Alte articole din categoria ceccar_legislatie_contabilitate care s-ar putea sa te intereseze :
data Anexa C - Recunoasterea exemple
data Anexa B - Arborele decizional
data Anexa A - Tabele Provizioane, datorii si active
data Data intrarii in vigoare
data Prevederi tranzitorii
data Prezentarea informatiilor
data Restructurare
data Aplicarea regulilor de recunoastere si evaluare - Pierderi viitoare din exploatare
data Utilizarea provizioanelor