data - Pierderi din credite si avansuri

43. Banca trebuie sa prezinte urmatoarele informatii:

(a) politica contabila care arata pe ce baza creditele si avansurile irecuperabile sunt înregistrate ca o cheltuiala si trecute pe pierderi.

(b) detalii privind modificarea provizioanelor pentru pierderi din credite si avansuri in cursul perioadei. Separat, trebuie prezentata valoarea recunoscuta ca si cheltuiala a perioadei aferenta pierderilor rezultate din credite si avansuri neperformante, valoarea recunoscuta ca si cheltuiala a perioadei aferenta creditelor si avansurilor scoase din bilant si valoarea creditata în cursul perioadei aferente creditelor si avansurilor trecute pe pierderi anterior si care au fost recuperate.

(c) valoarea agregata a provizioanelor pentru pierderi din credite si avansuri la data întocmirii bilantului; si

(d) suma globala inclusa în bilant pentru credite si avansuri pentru care s-a oprit calculul si înregistrarea dobânzilor aferente si metoda utilizata pentru determinarea valorii contabile a unor astfel de credite si avansuri.

 44. Toate sumele constituite ca rezerve pentru pierderi din credite şi avansuri, în plus fată de acele pierderi care au fost în mod special identificate sau faţă de pierderile potenţiale pe care experienţa le precizează ca fiind prezente în portofoliul de credite şi avansuri, vor fi înregistrate contabil ca alocări ale rezultatului nedistribuit. Orice sumă creditată ca rezultat al reducerii unor astfel de sume duce la creşterea rezultatului raportat şl nu intră în determinarea profitului net sau pierderii nete aferente perioadei.


45. Este inevitabil ca în desfăşurarea obişnuită a activităţilor băncile să înregistreze pierderi din credite, avansuri sau alte facilităţi de credit care devin parţial sau total neperformante. Valoarea pierderilor identificate în mod specific este înregistrată ca şi cheltuială şi dedusă din valoarea contabilă a categoriei corespunzătoare de credite şi avansuri provizion pentru pierderi din credite şi avansuri. Valoarea pierderilor potenţiale neidentificate în mod specific, dar pe care experienţa le arată ca fiind prezente în portofoliul de credite şi avansuri este, şi ea, înregistrată ca o cheltuială şi dedusă din valoarea contabilă totală a creditelor şi avansurilor ca provizion pentru pierderi din credite şi avansuri. Evaluarea acestor pierderi depinde de judecata profesională a conducerii băncii; este esenţial, însă, ca aceste evaluări să fie făcute într-o manieră consecventă de la o perioadă la alta.


46. Condiţiile sau legislaţia locale pot impune sau permite băncii să constituie rezerve pentru pierderi din credite şi avansuri peste suma pierderilor specific identificate şi a celor pe care experienţa le indică ca fiind prezente în portofoliul de credite şi avansuri. Toate sumele astfel constituite reprezintă alocări ale rezultatului reportat şi nu se consideră cheltuieli în determinarea profitului net sau pierderii nete a perioadei. În mod similar, orice sume creditate ca reduceri ale unor astfel de sume au ca rezultat creşterea rezultatului reportat şi nu sunt incluse în determinarea profitului net sau pierderii nete a perioadei.


47. Utilizatorii situaţiilor financiare ale unei bănci trebuie să cunoască impactul pe care pierderile din credite şi avansuri îl au asupra poziţiei financiare şi rezultatelor băncii; aşa ei pot evalua mai bine eficienţa cu care banca şi-a utilizat resursele. De aceea, banca trebuie să prezinte suma totală a provizioanelor pentru pierderi din credite şi avansuri la data întocmirii bilanţului, precum şi modificările provizioanelor în cursul perioadei. Modificările în nivelul provizioanelor, inclusiv sumele scoase anterior din bilanţ şi care au fost recuperate pe parcursul perioadei, trebuie prezentate separat.


48. O bancă poate decide încetarea calculului şi înregistrării dobânzilor de primit aferente unui credit sau avans, de exemplu, atunci când restanţele în plata ratelor sau dobânzilor depăşeşte un anumit termen stabilit. Banca prezintă valoarea agregată a respectivelor credite şi avansuri la data întocmirii bilanţului, precum şi baza de determinare a valorii contabile a acestor credite şi avansuri la data bilanţului. Este de asemenea de dorit ca banca să precizeze dacă recunoaşte veniturile din dobânzi aferente unor astfel de credite şi avansuri şi impactul pe care necumularea dobânzii îl are asupra contului de profit şi pierdere.


49. Atunci când creditele şi avansurile sunt considerate irecuperabile, ele sunt scoase în afara bilanţului şi alocate în provizioanele pentru pierderi. În unele cazuri, ele nu sunt scoase în afara bilanţului până ce nu au fost îndeplinite toate procedurile legale şi nu se determină valoarea finală a pierderii. În alte cazuri, ele sunt scoase în afara bilanţului mai devreme, de exemplu, atunci când debitorul nu a plătit nici dobânda şi nu a rambursat nici ratele scadente în decursul unei perioade determinate. Deoarece momentul în care creditele şi avansurile neperformante sunt scoase din bilanţ poate varia, valoarea brută a creditelor şi avansurilor, precum şi a provizioanelor pentru pierderi, poate varia considerabil în circumstanţe similare. De aceea, banca trebuie să prezinte politica de scoatere în afara bilanţului a creditelor şi avansurilor considerate irecuperabile.Adauga la favorite sau la principalele retele de socializare :

Alte articole din categoria ceccar_legislatie_contabilitate care s-ar putea sa te intereseze :
data Anexa D - Prezentari Exemple
data Anexa C - Recunoasterea exemple
data Anexa B - Arborele decizional
data Anexa A - Tabele Provizioane, datorii si active
data Data intrarii in vigoare
data Prevederi tranzitorii
data Prezentarea informatiilor
data Restructurare
data Contracte oneroase
data Aplicarea regulilor de recunoastere si evaluare - Pierderi viitoare din exploatare