data - Plata comisioanelor catre ITM
Pentru CIM cu timp partial (2 ore/zi) se mai plateste comision conform Legii nr. 130/1999, tinand cont de faptul ca functia de baza este la alta unitate unde se plateste comisionul pentru carnetul de munca? Mai este nevoie de depunerea statului de plata cu CIM cu timp partial la Inspectoratul teritorial de munca?

Raspuns:

Potrivit art. 9 din Legea nr. 130/1999 asa cum a fost modificata prin Legea nr. 450/2006, carnetele de munca ale salariatilor incadrati la angajatori se pastreaza si se completeaza de catre inspectoratele teritoriale de munca in a caror raza teritoriala isi are sediul angajatorul.
Angajatorii sunt obligati sa depuna la inspectoratele teritoriale de munca la care se pastreaza si se completeaza carnetele de munca ale salariatilor:

a) actele privind executarea, suspendarea, modificarea si incetarea contractelor individuale de munca, in termen de 5 zile de la perfectarea acestora;
b) lunar, dovezile de calculare a drepturilor salariale, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata acestora.

Angajatorii care au infiintat sedii secundare in alte judete decat in cel unde angajatorul isi are sediul pot solicita ca pastrarea si completarea carnetelor de munca ale salariatilor care presteaza munca in cadrul sediilor secundare sa se faca de catre inspectoratele teritoriale de munca in a caror raza teritoriala isi desfasoara activitatea acestea. in acest caz, angajatorii au obligatia de a inregistra contractele individuale de munca ale salariatilor si de a depune documentele mentionate mai sus la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea sediul secundar si de a detine la sediul secundar o copie a acestor documente.

La solicitarea unor angajatori care au posibilitatea de a completa si pastra carnetele de munca ale salariatilor, inspectoratele teritoriale de munca pot aproba ca aceste operatiuni sa fie efectuate de catre acesti angajatori.

Acesti angajatori au urmatoarele obligatii:

a) sa depuna lunar la inspectoratul teritorial de munca dovezile de calculare a drepturilor salariale, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata acestora;

b) sa prezinte carnetele de munca ale salariatilor la inspectoratele teritoriale de munca, la incetarea contractelor individuale de munca ale acestora, in vederea certificarii inscrierilor efectuate.

Din prevederile mentionate reiese ca:

1. desi nu detineti carnetul de munca si nu dvs. operati modificarile, acesta ramanand la functia de baza iar cumulul se regaseste numai la punctajul de la Casa de Pensii si Ajutor Social teritoriala, aveti obligatia depunerii lunar, la inspectoratul teritorial de munca, dovezile de calculare a drepturilor salariale.

Astfel, pentru prestarea serviciilor prevazute in Legea nr. 130/1999 cu modificarile si completarile ulterioare, inspectoratele teritoriale de munca vor percepe un comision stabilit dupa cum urmeaza:

a) 0,75% din fondul de salarii, angajatorilor carora le pastreaza si le completeaza carnetele de munca;
b) 0,25% din fondul de salarii, angajatorilor pentru prestarea serviciilor mentionate mai sus, respectiv:

a) pentru depunerea lunar la inspectoratul teritorial de munca a dovezilor de calculare a drepturilor salariale;
b) pentru prezentarea carnetele de munca ale salariatilor la inspectoratele teritoriale de munca, la incetarea contractelor individuale de munca ale acestora, in vederea certificarii inscrierilor efectuate.

Asadar, aveti obligatia achitarii cuantumului de 0,25% la fondul de salarii pentru depunerea lunar la inspectoratul teritorial de munca a dovezilor de calculare a drepturilor salariale.

Sursa: legislatiamuncii.ro


Adauga la favorite sau la principalele retele de socializare :

Alte articole din categoria utile care s-ar putea sa te intereseze :
data Salariul minim de incadrare pentru un fochist
data Perioada in care salariatul se afla in concediu fara plata pentru studii constituie vechime in munca
data Normele de munca
data Certificatul medical
data Concedierea disciplinara
data Pensia militara si cumulul de functii
data Plata salariului in moneda nationala
data Contestatia unei sanctiuni avertisment scris
data Beneficiarii concediului si indemnizatiei de boala
data Informarea candidatului cu privire la elementele contractului de munca