data - Prezentarea informatiilor

84. Pentru fiecare clasa de provizioane, o întreprindere trebuie sa prezinte:


(a) valoarea contabila la începutul si la sfârsitul perioadei;


(b) provizioanele suplimentare realizate în cadrul perioadei, inclusiv /cresterea provizioanelor existente;


(c) sumele utilizate (Le. Cele aparute si platite din provizion) în timpul perioadei;


(d) sumele nefolosite si reluate în timpul perioadei; si


(e) cresterea valorii actualizate în timpul perioadei datorita efectului în timp si modificarile datorate evolutiei ratei de actualizare.


Nu sunt necesare informatii comparative.


85. O întreprindere trebuie sa prezinte pentru fiecare clasa de provizioane:


(a) o scurta descriere a naturii obligatiei si estimarea perioadei în care se vor înregistra iesiri de beneficii economice;


(b} gradul de risc legat de valoarea sau momentul aparitiei acestor efecte, în cazul în care este necesar a fi furnizate informatii adecvate, întreprinderea va prezenta principalele presupuneri referitoare la evenimentele viitoare, conform paragrafului 48; si


(c) valoarea oricaror rambursari preconizate, mentionându-se valoarea tuturor activelor recunoscute pentru rambursarea preconizata


86. Cu exceptia situatiei în care posibilitatea aparitiei unei iesiri de resurse este înlaturata, o întreprindere trebuie sa prezinte, pentru toate clasele de datorii contingente, la data bilantului, o scurta descriere a naturii datoriei contingente si, daca este cazul:


(a) o estimare a efectelor financiare, efectuata conform paragrafelor 36-52;


(b) indicarea gradului de risc legat de suma sau momentul reducerii resurselor; si


(c) posibilitatea unei rambursari.

87. Pentru a determina provizioanele sau datoriile contingente care pot fi grupate pentru a forma o clasa, este necesar sa se considere daca natura elementelor este suficient de similara pentru ca o singura mentiune asupra acestora sa poata îndeplini cerintele paragrafelor 85 (a) si 86 (a) si (b).r Astfel, pot fi considerate ca o singura clasa de provizioane sumele referitoare la garantia oferita diferitelor produse, dar nu pot fi incluse în aceeasi clasa sumele referitoare la garantii acordate în mod normal si sumele care constituie subiect în litigiu.


88. În cazul în care un provizion si o datorie contingenta sunt generate de aceleasi circumstante, întreprinderea va realiza evidentierile cerute de paragrafele 84-86 astfel încât sa puna în evidenta legatura dintre provizion si datoria contingenta.


89. În cazul în care este probabila o intrare de beneficii economice, o întreprindere trebuie sa prezinte o scurta descriere a naturii activului contingent la data bilantului si, unde este cazul, o estimare a efectului financiar, evaluarea realizându-se conform principiilor statuate de paragrafele 36-52.


90. Este important ca prezentarea activelor contingente sa nu confere informatii gresite referitoare la probabilitatea de aparitie a veniturilor.


91. Daca vreuna dintre informatiile cerute de paragrafele 86 si 89 nu este prezentata pentru ca nu este posibil a se f ace acest lucru, acest fapt trebuie precizat.


92. În cazuri foarte rare, prezentarea unora sau a tuturor informatiilor cerute de paragrafele 84-89 pot determina prejudicierea în mod serios opozitiei întreprinderii în cadrul unei dispute cu 0 alta parte referitor la provizioane, datorii sau active contingente. În astfel de cazuri, întreprinderea nu va prezenta informatiile de acest fel, dar va prezenta natura generala a disputei, împreuna cu motivul pentru care informatia nu a fost prezentata.
Adauga la favorite sau la principalele retele de socializare :

Alte articole din categoria ceccar_legislatie_contabilitate care s-ar putea sa te intereseze :
data Anexa C - Recunoasterea exemple
data Anexa B - Arborele decizional
data Anexa A - Tabele Provizioane, datorii si active
data Data intrarii in vigoare
data Prevederi tranzitorii
data Restructurare
data Contracte oneroase
data Aplicarea regulilor de recunoastere si evaluare - Pierderi viitoare din exploatare
data Utilizarea provizioanelor