data - Reevaluari

30. Valoarea justa a terenurilor si cladirilor este, de obicei, valoarea lor de piata. Aceasta valoare este determinata pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de evaluatori autorizati.


31. Valoarea justa a celorlalte categorii de imobilizari corporale este, de obicei, valoarea lor de piata determinata în urma unei evaluari. Atunci când nu exista nici o posibilitate de a identifica o valoare de piata, din cauza faptului ca acel gen de imobilizari corporale este foarte rar vândut, atunci acele active sunt evaluate la costul de înlocuire, mai putin amortizarea corespunzatoare.


32. Frecventa reevaluarilor depinde de evolutia valorii juste a imobilizarilor corporale în cauza, în cazul in care valoarea justa a unui activ reevaluat difera semnificativ de valoarea contabila, atunci este necesara o noua reevaluare. Unele imobilizari corporale pot suferi modificari semnificative si fluctuante ale valorii juste, necesitând, prin urmare, reevaluari anuale. Pentru imobilizarile corporale ale caror valori juste nu sufera modificari semnificative, nu este necesar sa se faca reevaluari. Pentru acestea, reevaluarile facute la 3-5 ani pot fi mai adecvate.


33. La reevaluarea unei imobilizari corporale, orice amortizare cumulata la data reevaluarii este:

(a) fie recalculata proportional cu schimbarea în valoarea contabila bruta a activului, astfel încât valoarea contabila a activului, dupa reevaluare, sa fie egala cu valoarea sa reevaluata. Aceasta metoda este folosita în cazul în care activul este reevaluat cu ajutorul unui indice pentru a se ajunge la costul de înlocuire, mai putin amortizarea corespunzatoare; fie

(b) eliminata din valoarea contabila bruta a activului si valoarea neta recalculata la valoarea reevaluata a activului. De exemplu, aceasta metoda este folosita pentru cladirile care sunt reevaluate la valoarea lor de piata.

Valoarea ajustarii care se face în urma recalcularii sau eliminarii amortizarii cumulate este parte a cresterii sau

descresterii valorii contabile si este tratata în conformitate cu paragrafele 37 si 38.


34. În cazul în care un element al imobilizarilor corporale este reevaluat, atunci întreaga clasa din care face parte acel element trebuie reevaluata.


35. O clasa de imobilizari corporale este o grupare de active de aceeasi natura si cu utilizari similare, aflate în exploatarea unei întreprinderi. Exemple de astfel de clase sunt urmatoarele:

(a) terenuri;

(b) terenuri si cladiri;

(c) masini si echipamente;

(d) nave

(e) aeronave;

(f) automobile;

(g) mobilier, instalatii, piese de schimb si asamblare; si

(h) echipament de birotica.


36. Elementele dintr-o clasa de imobilizari corporale sunt reevaluate simultan pentru a se evita reevaluarea selectiva si raportarea în situatiile financiare a unor valori care sunt o combinatie de costuri si valori calculate la date diferite. Cu toate acestea, o anumita clasa de active poate fi reevaluata permanent, daca aceasta reevaluare se poate realiza în timp scurt si daca aceste reevaluari pot fi mereu actualizate.


37. În cazul în care valoarea contabila a unui activ este majorata ca urmare a unei reevaluari, aceasta majorare trebuie înregistrata direct în creditul conturilor de capitaluri proprii sub titlul de „diferente din ‚reevaluare”. Cu toate acestea, majorarea constatata din reevaluare trebuie recunoscuta ca venit în masura în care aceasta compenseaza o descrestere din reevaluarea aceluiasi activ recunoscuta anterior ca o cheltuiala.


38. În cazul în care valoarea contabila a unui activ este diminuata ca rezultat al unei reevaluari, aceasta diminuare trebuie recunoscuta ca o cheltuiala. Cu toate acestea, p diminuare rezultata din reevaluare trebuie scazuta direct din surplusul din reevaluare corespunzator aceluiasi activ, în masura în care diminuarea nu depaseste valoarea înregistrata anterior ca surplus din reevaluare.


39. Surplusul din reevaluare inclus în capitalurile proprii poate fi transferat direct în rezultatul reportat atunci când acest surplus este realizat. Se considerata ca întregul surplus este realizat la casarea sau la cedarea activului. Cu toate acestea, o parte din surplus poate fi realizat pe masura ce activul este folosit de întreprindere; în acest caz, valoarea surplusului realizat este diferenta dintre amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial al activului. Transferul din surplusul din reevaluare în rezultatul reportat nu se efectueaza prin contul de profit si pierdere.


40. Efectele asupra impozitului pe profit, daca exista, rezultat din reevaluarea imobilizarilor corporale sunt reglementate în IAS 12 – Impozitul pe profit.

 Adauga la favorite sau la principalele retele de socializare :

Alte articole din categoria ceccar_legislatie_contabilitate care s-ar putea sa te intereseze :
data Anexa D - Prezentari Exemple
data Anexa C - Recunoasterea exemple
data Anexa B - Arborele decizional
data Anexa A - Tabele Provizioane, datorii si active
data Data intrarii in vigoare
data Prevederi tranzitorii
data Prezentarea informatiilor
data Restructurare
data Contracte oneroase
data Aplicarea regulilor de recunoastere si evaluare - Pierderi viitoare din exploatare