Vizualizati: 0 - 16 din totalul de 59  articole din categoria codfiscal
Prima pagina   1 2 3 4   Ultima pagina
TITLUL I Dispozitii generale CAP I Scopul si sfera de cuprindere a Codului fiscal
CAP II Aplicarea si modificarea Codului fiscal
CAP III Definitii
CAP IV Reguli de aplicare generala
TITLUL II Impozitul pe profit CAP I Dispozitii generale
CAP II Calculul rezultatului fiscal
CAP III Aspecte fiscale internationale
CAP IV Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale
CAP V Impozitul pe dividende
CAP VI Dispoziții tranzitorii
Titlul III Impozitul pe veniturile microintreprinderilor
Titlul IV - Impozitul pe venit
Titlul VI Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania CAP I Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti
CAP II Asocieri/Entitati care desfasoara activitate/obtine venituri in/din Romania
CAP III Impozitul pe reprezentanțe
CAP IV Modul de impozitare a veniturilor din economii obtinute din Romania de persoane fizice rezidente in state membre si aplicarea schimbului de informatii in legatura cu aceasta categorie de venituri
Prima pagina   1 2 3 4   Ultima pagina