data - Capitolul IV - Coordonarea si controlul activitatii de protectie a muncii
Art. 20
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale exercita coordonarea si controlul activitatii de protectie a muncii si are urmatoarele atributii principale:
a) coordoneaza elaborarea normelor de aplicare a legii si a altor acte normative in domeniul protectiei muncii;
b) colaboreaza cu ministerele si cu organele lor teritoriale specializate, in domeniul protectiei muncii;
c) autorizeaza, din punct de vedere al protectiei muncii, functionarea persoanelor juridice si fizice si retrage autorizatia in cazul modificarii conditiilor pentru care a fost emisa;
d) atesta persoane fizice si abiliteaza persoane juridice pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii;
e) recunoaste laboratoare si organisme, in scopul certificarii calitatii de protectie a muncii a echipamentelor tehnice si a echipamentelor individuale de protectie;
f) cerceteaza, sub aspectul cauzelor si raspunderii juridice, accidentele de munca colective, accidentele de munca mortale, accidentele care au produs invaliditate, precum si accidentele tehnice si avariile care ar fi putut pune in pericol sanatatea sau viata salariatilor si a celorlalti participanti la procesul de munca;
g) stabileste masuri obligatorii in vederea prevenirii producerii evenimentelor prevazute la lit. f);
h) avizeaza dosarele de cercetare a accidentelor de munca ce au produs incapacitate temporara de munca, intocmite de comisiile de cercetare ale persoanelor juridice;
i) avizeaza prototipurile sortimentelor de echipament individual de protectie si de lucru, in vederea introducerii acestora in fabricatie;
j) aproba clasificarea minelor din punct de vedere al emanatiilor de gaze, in baza documentatiilor prezentate de persoanele juridice;
k) coordoneaza, in colaborare cu Agentia Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare*),elaborarea programului de cercetare de interes national in domeniul protectiei muncii;
l) organizeaza, impreuna cu Ministerul Educatiei Nationale, activitatea de pregatire generala in domeniul protectiei muncii pentru institutiile de invatamant gimnazial, liceal, profesional, de ucenici, tehnic, de maistri, postliceal si superior;
m) organizeaza, in colaborare cu Ministerul Educatiei Nationale**), formarea specialistilor in domeniul protectiei muncii, prin cursuri postliceale si postuniversitare;
n) desfasoara activitati de informare-documentare cu privire la protectia muncii, asigurand elaborarea si editarea de carti, reviste, brosuri, pliante, afise si alte publicatii in acest domeniu si avizeaza materiale elaborate in acest scop;
o) elaboreaza, in colaborare cu Ministerul Sanatatii si cu Institutul National de Statistica si Studii Economice***), sistemul de raportare si evidenta a accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
p) efectueaza studii, analize, expertize tehnice si acorda consultatii si asistenta tehnica in probleme de protectie a muncii, pe baza de contracte incheiate cu persoane juridice si persoane fizice din tara si din strainatate, plata lucrarilor facandu-se pe baza de tarife stabilite prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, iar sumele rezultate vor fi gestionate in regim extrabugetar si se vor utiliza pentru acoperirea cheltuielilor curente, de capital si de personal;
r) reprezinta statul, ca organ de specialitate in domeniul protectiei muncii, in relatiile de cooperare internationala.

Art. 21
(1) Veniturile gestionate in regim extrabugetar se pastreaza la trezoreria statului, sunt purtatoare de dobanda, iar cele ramase neutilizate la finele anului se reporteaza in anul urmator, fiind utilizate cu aceeasi destinatie.
(2) Organizarea si functionarea compartimentelor prevazute la art. 20 lit. p) se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, cu avizul Ministerului Finantelor.

Art. 22
Inspectorii de munca sunt autorizati:
a) sa exercite controlul la persoane juridice si fizice, privind modul in care se respecta legislatia de protectie a muncii;
b) sa aiba acces liber, permanent si fara instiintare prealabila, in sediul persoanei juridice si in orice alt loc de munca organizat de aceasta;
c) sa ceara informatii de la orice persoana care participa la procesul de munca, cu privire la activitatea de protectie a muncii;
d) sa solicite conducerii persoanei juridice, precum si persoanei fizice documentele si informatiile necesare in vederea realizarii controlului sau efectuarii cercetarii accidentelor de munca;
e) sa efectueze sau sa solicite masuratori si determinari pentru clarificarea unor situatii de pericol si sa ia probe de produse si materiale pentru examinarea lor in afara unitatii, atunci cand situatia constatata o impune;
f) sa dispuna sistarea unei activitati sau oprirea din functiune a echipamentelor tehnice cand constata o stare de pericol iminent de accidentare sau de imbolnavire profesionala si sa sesizeze, dupa caz, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si organele de urmarire penala;
g) sa propuna conducerii inspectoratului teritorial de munca retragerea autorizatiei de functionare a persoanei juridice sau a persoanei fizice, din punct de vedere al protectiei muncii, daca constata ca, prin modificarea conditiilor care au stat la baza emiterii acesteia, nu se respecta normele de protectie a muncii;
h) sa aplice sanctiuni, potrivit legii, in situatia in care constata incalcari ale prevederilor actelor normative in domeniul protectiei muncii.

Art. 23
Inspectorul de munca este obligat: a) sa nu aiba un interes patrimonial in raporturile cu persoana juridica sau fizica, in executarea atributiilor sale;
b) sa nu dezvaluie, nici dupa incetarea functiei de inspector, secrete de fabricatie sau de comert ori procedee de exploatare, precum si alte date cu caracter secret, cunoscute cu ocazia exercitarii atributiilor sale;
c) sa pastreze confidentialitate asupra sursei de informare in legatura cu sesizarile sau plangerile primite, referitoare la defectiunile din instalatii sau la incalcarea dispozitiilor legale, si sa nu faca cunoscut persoanei juridice si persoanei fizice faptul ca s-a procedat la efectuarea inspectiei ca urmare a unei plangeri.


Adauga la favorite sau la principalele retele de socializare :

Alte articole din categoria legislatie care s-ar putea sa te intereseze :
data CAPITOLUL VII - APROBAREA, SEMNAREA SI PUBLICAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE
data CAPITOLUL VI - AUDITAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE
data CAPITOLUL V - RAPORTUL CONSOLIDAT AL ADMINISTRATORILOR
data CAPITOLUL IV - CONTINUTUL NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE
data CAPITOLUL III - INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE
data CAPITOLUL II-CONDITII PENTRU INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE
data REGLEMENTARI CONTABILE conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene - CAPITOLUL I - ARIA DE APLICABILITATE
data CAPITOLUL VII-FUNCTIUNEA CONTURILOR
data CAPITOLUL V-TRANSPUNEREA SOLDURILOR CONTURILOR DIN BALANTA DE VERIFICARE LA 31.12.2009 IN NOUL PLAN DE CONTURI GENERAL