Nr cont 462. Creditori diversi

Descriere:

Contul 462 "Creditori diversi"
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor datorate tertilor, pe baza de titluri executorii sau a unor obligatii ale entitatii fata de terti provenind din alte operatii, altii decat entitatile afiliate si entitatile legate prin interese de participare.
Contul 462 "Creditori diversi" este un cont de pasiv.
In creditul contului 462 "Creditori diversi" se inregistreaza:
- sumele incasate si necuvenite (512, 531);
- cheltuieli ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea entitatii (201);
- sumele datorate tertilor reprezentand despagubiri si penalitati (658);
- partea din subventii aferente activelor sau veniturilor, de restituit (131, 472);
- diferentele nefavorabile de curs valutar la sfarsitul exercitiului financiar, din evaluarea soldului in valuta (665);
- diferentele nefavorabile aferente creditorilor cu decontare in functie de cursul unei valute, la sfarsitul exercitiului financiar (668);
- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate in exercitiul financiar curent, aferente exercitiilor financiare precedente (117);
- cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii atunci cand nu sunt indeplinite conditiile pentru recunoasterea lor ca imobilizari necorporale (149);
- alte cheltuieli legate de rascumpararea instrumentelor de capitaluri proprii (149).
In debitul contului 462 "Creditori diversi" se inregistreaza:
- sume achitate creditorilor (512, 531);
- valoarea la pret de inregistrare a produselor cuvenite unitatilor prestatoare ca plata in natura, potrivit prevederilor contractuale (345);
- sconturile obtinute de la creditori (767);
- sume anulate reprezentand datorii fata de creditori diversi, aferente exercitiului curent (758);
- sume anulate reprezentand datorii fata de creditori diversi, aferente exercitiilor financiare anterioare (117);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre creditori diversi la decontarea acestora sau cu ocazia evaluarii la sfarsitul exercitiului (765);
- diferentele favorabile aferente creditorilor cu decontare in functie de cursul unei valute, la decontarea acestora sau la inchiderea exercitiului financiar (768).
Soldul contului reprezinta sumele datorate creditorilor diversi.