data 26 martie 2007 - Particularitati ale concediului de maternitate
Delimitarea de alte concedii

Concediul de maternitate se acorda femeii insarcinate inainte si dupa nastere, in scopul asigurarii bunei evolutii a starii de sanatate a mamei si a copilului. Reglementarea concediului de maternitate are ca obiectiv evitarea depunerii de catre asigurata a unui efort constant prin activitatea desfasurata zi de zi in slujba unui angajator.

In practica se constata folosirea unor diverse denumiri ale concediului de maternitate. Iata cateva dintre ele:

- concediu medical
- concediu medical de maternitate
- concediu prenatal
- concediu postnatal
- concediu paternal.

Intrucat multe dintre aceste denumiri tradeaza o insuficienta cunoastere a trasaturilor concediului de maternitate, care il diferentiaza de celelalte concedii de asigurari sociale, vom analiza in continuare cateva elemente ale acestora.

Elementele concediului de maternitate

Concediul de maternitate se poate intinde pe o perioada de 126 de zile calendaristice, si poate fi acordat inainte si dupa nastere, indiferent daca copilul se naste viu sau nu (art. 24 alin. (4) din O.U.G. nr. 158/2005).
a) Concediul de maternitate dinainte de nastere se acorda pe o perioada de 63 de zile si poarta denumirea de concediu prenatal;
b) Concediul de maternitate acordat dupa nasterea copilului, pe o perioada de 63 de zile, poarta denumirea de concediu postnatal.

Fata de reglementarile privind protectia maternitatii la locurile de munca, durata concediului de maternitate postnatal nu poate fi mai mica de 42 de zile (art. 2 lit. g) din O.U.G. nr. 96/2003, modificata si completata).

Concediul si indemnizatia de maternitate se confunda cel mai adesea cu concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului.

Ele se diferentiaza prin:

a) natura juridica

Astfel, concediul de maternitate are caracterul unui concediu medical si se acorda, de regula, de medicul de specialitate obstetrica-ginecologie care supravegheaza sarcina, respectiv de catre medicul de specialitate obstetrica-ginecologie al unitatii sanitare unde s-a produs nasterea, de medicul care a asistat nasterea sau de medicul de familie pentru lauzie.
Concediul de maternitate este in fond un concediu medical, care se acorda in considerarea starii de graviditate si a lauziei femeii si urmeaza in mare parte regulile referitoare la concediile medicale necesitand eliberarea certificatului medical.

Dimpotriva, concediul pentru cresterea copilului se acorda la solicitarea unuia dintre parinti, fiind necesara si suficienta cererea acestuia si dovada ca celalalt parinte nu beneficiaza de acest drept.

b) titularul dreptului

Titularul concediului de maternitate este numai femeia insarcinata sau lauza, pe cand concediul pentru cresterea copilului se acorda oricaruia dintre parinti, la cererea expresa a acestora.

c) stagiul de cotizare necesar pentru acordare

Concediul de maternitate se acorda femeilor care au cel putin o luna de stagiu de cotizare sau stagiu asimilat in ultimele 12 luni anterioare lunii de acordare a concediului medical de sarcina/lauzie.
Concediul pentru cresterea copilului necesita realizarea unor venituri impozabile timp de 12 luni in ultimul an anterior nasterii copilului.

d) durata concediilor

Durata concediului de maternitate este de cel mult 126 de zile, pe cand concediul pentru cresterea copilului se acorda pe o durata variabila reprezentind, de regula, perioada cuprinsa intre a 43-a zi dupa nasterea copilului si data la care copilul implineste varsta de 2 ani. Durata de acordare a concediului pentru cresterea copilului variaza in functie de momentul epuizarii concediului de maternitate, respectiv de cererea asiguratului.

e) cuantumul indemnizatiilor aferente concediului

Cu siguranta acesta este elementul determinant in calculul pe care asiguratii si-l fac in legatura cu oportunitatea acordarii unuia dintre cele doua concedii.
Astfel, asiguratele cu un cuantum mare al salariilor, prefera concediile de maternitate maxime (126 de zile) intrucat in acesta perioada ele beneficiaza de 85% din media veniturilor din ultimele 6 luni de stagiu de cotizare.
Asiguratii a caror salarizare este mai slaba prefera sa solicite concediul pentru cresterea copilului inca din a 43-a zi dupa nasterea copilului pentru a beneficia de o indemnizatie in cuantum fix de 600 lei RON.

Concediul si indemnizatia de maternitate si concediul paternal

Concediul paternal este reglementat de Legea nr. 210/1999 sub forma unui drept al tatalui de a participa efectiv la ingrijirea noului nascut. Analiza conditiilor de acordare a acestuia revine in totalitate angajatorului care nu mai este tinut de obligatia de a intocmi documentatia stufoasa ocazionata de acordarea drepturilor de asigurari sociale prevazute de O.U.G. nr. 158/2005. Vom analiza in continuare diferentele dintre cele doua tipuri de concedii.

a) natura juridica

Concediul de maternitate este un concediu medical care are la baza existenta unui certificat medical emis de medicul de specialitate, pe cand concediul paternal se acorda la cerere.

b) titularul dreptului

Concediul de maternitate se acorda numai asiguratei insarcinate sau lauze, pe cand concediul paternal se acorda numai tatalui nou-nascutului.

c) stagiul de cotizare necesar pentru acordare

Concediul si indemnizatia de maternitate sunt drepturi de asigurari sociale conditionate de realizarea unui stagiu de cotizare de cel putin o luna in ultimele 12 luni anterioare lunii de acordare a concediului medical, conform O.U.G. nr. 158/2005. Pentru acordarea concediului paternal este necesar ca tatal sa aiba calitatea de asigurat in sistemul public de pensii indiferent de data la care a devenit contribuabil (reglementarea ar trebui sa faca referire la FNUASS).

d) durata concediilor

Durata concediului de maternitate este de cel mult 126 de zile, in timp ce tatal poate solicita concediu paternal in primele 8 saptamani de la nasterea copilului pentru o perioada de 5 zile lucratoare, iar in situatia in care a urmat un curs de puericultura perioada initiala poate fi prelungita cu inca 10 zile.

e) cuantumul indemnizatiilor aferente concediului

Indemnizatia de maternitate este de 85% din media veniturilor pentru care s-a datorat CCIASS in ultimele 6 luni anterioare acordarii concediului medical. Sursa acordarii acestei indemnizatii este FNUASS.
Indemnizatia aferenta concediului paternal se stabileste in functie de salariul de baza si sporul de vechime al tatalui, fiind suportata de catre angajator din fondul de salarii.

Dispozitii speciale care apropie cele doua tipuri de concedii se regasesc in art. 5 din Legea nr. 210/1999 si in instructiunile privind acordarea concediilor medicale cuprinse in Ordinul comun al M.S. nr. 60/2006 si al C.N.A.S. nr. 32/2006.

IMPORTANT!

In situatia in care la nastere sau imediat dupa nastere a survenit decesul mamei, iar certificatul de concediu medical pentru lauzie nu a fost eliberat, tatal beneficiaza de restul concediului neefectuat de mama, in conditiile Legii nr. 210/1999, certificatul medical fiind eliberat de medicul de specialitate obstretica-ginecologie din unitatea sanitara unde a nascut femeia sau de medicul de familie.

Concediul de maternitate reprezinta unul din cazurile de suspendare a contractului individual de munca si are ca efecte intreruperea prestarii activitatii salariatului si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator (art. 49 alin. (2) din Codul muncii).

Concediul medical de maternitate suspenda de drept contractul de munca, adica intrerupe temporar si independent de vointa partilor, prestarea activitatii si plata salariului (art. 50 lit. a) din Codul muncii).

Concediul paternal reprezinta insa un caz de suspendare a contractului de munca din initiativa salariatului, acordandu-se la cererea tatalui.
|n cazul mortii mamei la nastere sau in perioada de lauzie, tatal poate opta pentru acordarea unuia din drepturi:

SFATUL NOSTRU

In cazul decesului mamei, angajatorul va plati fie indemnizatia pentru sarcina si lauzie cuvenita mamei, fie indemnizatia datorata tatalui, raportata la salariul de baza si sporul de vechime. Fata de aceste doua posibilitati trebuie sa se tina cont de doua aspecte:

- cine suporta indemnizatia;
- cuantumul indemnizatiei.

Beneficiarii concediului de maternitate

Beneficiaza de acest drept de asigurari sociale urmatoarele categorii de asigurati:

? salariatele incadrate cu contract individual de munca sau functionari publici;

? persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj.

Avand calitatea de asigurati pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, somerii pot beneficia de drepturile de asigurari sociale prevazute de O.U.G. nr. 158/2005. De aceea, la intervenirea starii de graviditate sau de lauzie in timpul perioadei de acordare a indemnizatiei de somaj se va acorda cu prioritate concediul si indemnizatia de maternitate, ceea ce determina suspendarea platii indemnizatiei de somaj. Acordarea concediului si indemnizatiei de maternitate pentru persoana somera se va face numai daca sunt indeplinite conditiile cerute de O.U.G. nr. 158/2005.

? femeile care au incetat plata contributiei de asigurari sociale

IMPORTANT!

Femeile care pierd calitatea de asigurat si nu mai platesc contributia la bugetul asigurarilor sociale de stat beneficiaza de indemnizatia de maternitate daca nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat (art. 23 alin. (2) din O.U.G. nr. 158/2005).

? alti asigurati: asociati, administratori, membrii ai asociatiilor familiale in conditiile art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 158/2005.

Sursa: legislatiamuncii.ro

Adauga la favorite sau la principalele retele de socializare :

Alte articole din categoria utile care s-ar putea sa te intereseze :
data Salariul minim de incadrare pentru un fochist
data Perioada in care salariatul se afla in concediu fara plata pentru studii constituie vechime in munca
data Normele de munca
data Certificatul medical
data Plata comisioanelor catre ITM
data Concedierea disciplinara
data Pensia militara si cumulul de functii
data Plata salariului in moneda nationala
data Contestatia unei sanctiuni avertisment scris
data Beneficiarii concediului si indemnizatiei de boala